Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   99,98% = 5507 nga 5508
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BERAT 99,67% 301 nga 302
DIBER 100,00% 264 nga 264
DURRES 100,00% 444 nga 444
ELBASAN 100,00% 540 nga 540
FIER 100,00% 576 nga 576
GJIROKASTER 100,00% 237 nga 237
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KORCE 100,00% 447 nga 447
KUKES 100,00% 169 nga 169
LEZHE 100,00% 258 nga 258
SHKODER 100,00% 417 nga 417
TIRANE 100,00% 1422 nga 1422
VLORE 100,00% 432 nga 432
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 3.271.885
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 5.508
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 5.507 / 99,98%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 1.749.358 /1.749.056
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.433.261
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 7.610
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 24.292
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 1.724.776
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 53,47%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 

Zgjidh një zonë për të parë rezultatet
Zonat