Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   99,67% = 301 nga 302
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BERAT 99,49% 197 nga 198
KUCOVE 100,00% 58 nga 58
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
SKRAPAR 100,00% 46 nga 46
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 175.794
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 302
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 301 / 99,67%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 92.824 /92.822
Numri i fletëve të votimit të papërdora 85.871
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 366
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 1.426
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 91.396
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 53,06%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qarqet
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme Mandatet
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 21 0,02%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 10 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 18 0,02%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 08 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 89 0,10%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 77 0,08%
Ligj dhe Drejtesi 115 0,13%
Partia Unitetit Kombetar 06 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 81 0,09%
Partia G 99 245 0,27%
Partia Shqiptare Atdheu 77 0,08%
Partia Pajtimit Kombëtar 04 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 74 0,08%
Partia e Gjelbër 36 0,04%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 213 0,23%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 13 0,01%
Partia Rruga e Lirisë 09 0,01%
Aleanca Arbnore Kombëtare 46 0,05%
Partia Demokracia Sociale 560 0,61%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 15 0,02%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 42 0,05%
Partia Ambientaliste 59 0,06%
Partia e Çështjeve Shqiptare 39 0,04%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 65 0,07%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 127 0,14%
Levizja Socialiste për Integrim 21.549 23,58% 2
Partia Socialpuntore Shqiptare 139 0,15%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 272 0,30%
Partia Socialiste e Shqipërisë 42.897 46,94% 4
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 68 0,07%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 27 0,03%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 33 0,04%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 73 0,08%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 08 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 163 0,18%
Partia Ardhmërija Shqiptare 32 0,04%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 10 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 138 0,15%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 65 0,07%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 34 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 12 0,01%
Aleanca Demokratike 36 0,04%
Partia Emigracioni Shqiptar 86 0,09%
Partia Demokratike 19.022 20,81% 2
Partia Republikane Shqiptare 1.962 2,15%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 40 0,04%
Partia e të Drejtave të Mohuara 17 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 49 0,05%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 364 0,40%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 783 0,86%
Balli Kombëtar Demokrat 130 0,14%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 14 0,02%
Partia Lëvizja e Legalitetit 64 0,07%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 91 0,10%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 08 0,01%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 53 0,06%
Partia Balli Kombëtar 48 0,05%
Bashkimi Liberal Demokrat 64 0,07%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 06 0,01%
Partia Konservatore 05 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 06 0,01%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 107 0,12%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 02 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 16 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 283 0,31%
Fryma e Re Demokratike 571 0,62%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)