Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 2.199
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 06
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 06 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 1.410 /1.410
Numri i fletëve të votimit të papërdora 948
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 01
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 15
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 1.395
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 64,12%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 08 0,57%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 00 0,00%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 00 0,00%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 05 0,36%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 04 0,29%
Aleanca Arbnore Kombëtare 01 0,07%
Partia Demokracia Sociale 15 1,08%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,07%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 01 0,07%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 00 0,00%
Levizja Socialiste për Integrim 196 14,05%
Partia Socialpuntore Shqiptare 00 0,00%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 01 0,07%
Partia Socialiste e Shqipërisë 284 20,36%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 01 0,07%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,07%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 34 2,44%
Partia Ardhmërija Shqiptare 11 0,79%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 02 0,14%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 02 0,14%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 08 0,57%
Partia Emigracioni Shqiptar 07 0,50%
Partia Demokratike 664 47,60%
Partia Republikane Shqiptare 48 3,44%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 00 0,00%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 06 0,43%
Balli Kombëtar Demokrat 04 0,29%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 01 0,07%
Partia Lëvizja e Legalitetit 67 4,80%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 02 0,14%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 09 0,65%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 01 0,07%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 07 0,50%
Fryma e Re Demokratike 04 0,29%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)