Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 21.737
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 29
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 29 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 10.926 /10.926
Numri i fletëve të votimit të papërdora 11.253
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 24
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 159
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 10.767
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 50,26%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 06 0,06%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 02 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 02 0,02%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 04 0,04%
Partia e Punës së Shqipërisë 04 0,04%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 76 0,71%
Ligj dhe Drejtesi 78 0,72%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 09 0,08%
Partia G 99 05 0,05%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 02 0,02%
Partia e Gjelbër 03 0,03%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 02 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 09 0,08%
Aleanca Arbnore Kombëtare 74 0,69%
Partia Demokracia Sociale 53 0,49%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 53 0,49%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 03 0,03%
Partia e Çështjeve Shqiptare 02 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 05 0,05%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 43 0,40%
Levizja Socialiste për Integrim 1.626 15,10%
Partia Socialpuntore Shqiptare 11 0,10%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 28 0,26%
Partia Socialiste e Shqipërisë 4.138 38,44%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 07 0,07%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 04 0,04%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 07 0,07%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 03 0,03%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 167 1,55%
Partia Ardhmërija Shqiptare 03 0,03%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 04 0,04%
Partia Socialiste e Moderuar 01 0,01%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 18 0,17%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 05 0,05%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 07 0,07%
Partia Emigracioni Shqiptar 19 0,18%
Partia Demokratike 3.394 31,53%
Partia Republikane Shqiptare 169 1,57%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 03 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 17 0,16%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 53 0,49%
Balli Kombëtar Demokrat 41 0,38%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 03 0,03%
Partia Lëvizja e Legalitetit 56 0,52%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 144 1,34%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 18 0,17%
Partia Balli Kombëtar 10 0,09%
Bashkimi Liberal Demokrat 182 1,69%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 01 0,01%
Partia Konservatore 05 0,05%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 23 0,21%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 35 0,33%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,01%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 03 0,03%
Aleanca Kuq e Zi 46 0,43%
Fryma e Re Demokratike 75 0,70%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)