Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 7.643
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 13
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 13 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 3.375 /3.375
Numri i fletëve të votimit të papërdora 4.406
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 18
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 61
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 3.314
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 44,16%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,03%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 00 0,00%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 01 0,03%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 30 0,91%
Ligj dhe Drejtesi 23 0,69%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,03%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 02 0,06%
Partia G 99 01 0,03%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,03%
Partia e Gjelbër 02 0,06%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 02 0,06%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 05 0,15%
Partia Demokracia Sociale 57 1,72%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 07 0,21%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 02 0,06%
Partia Ambientaliste 01 0,03%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 06 0,18%
Levizja Socialiste për Integrim 367 11,07%
Partia Socialpuntore Shqiptare 01 0,03%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 08 0,24%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.082 32,65%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 01 0,03%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 07 0,21%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 29 0,88%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,03%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 11 0,33%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,03%
Aleanca Demokratike 00 0,00%
Partia Emigracioni Shqiptar 03 0,09%
Partia Demokratike 1.178 35,55%
Partia Republikane Shqiptare 62 1,87%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 03 0,09%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,03%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 59 1,78%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 07 0,21%
Balli Kombëtar Demokrat 139 4,19%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 01 0,03%
Partia Lëvizja e Legalitetit 04 0,12%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 46 1,39%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 15 0,45%
Partia Balli Kombëtar 01 0,03%
Bashkimi Liberal Demokrat 84 2,53%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 04 0,12%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 04 0,12%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 22 0,66%
Fryma e Re Demokratike 30 0,91%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)