Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 8.795
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 12
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 12 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 4.364 /4.364
Numri i fletëve të votimit të papërdora 4.592
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 13
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 62
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 4.302
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 49,62%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 07 0,16%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 02 0,05%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 01 0,02%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 05 0,12%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 16 0,37%
Ligj dhe Drejtesi 30 0,70%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 04 0,09%
Partia G 99 02 0,05%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 02 0,05%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 02 0,05%
Partia Rruga e Lirisë 03 0,07%
Aleanca Arbnore Kombëtare 04 0,09%
Partia Demokracia Sociale 19 0,44%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 06 0,14%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 01 0,02%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 09 0,21%
Levizja Socialiste për Integrim 558 12,96%
Partia Socialpuntore Shqiptare 01 0,02%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 16 0,37%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.755 40,78%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 04 0,09%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 05 0,12%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 59 1,37%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 01 0,02%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 04 0,09%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,02%
Partia Demokracia e Re Europiane 04 0,09%
Aleanca Demokratike 04 0,09%
Partia Emigracioni Shqiptar 08 0,19%
Partia Demokratike 1.320 30,67%
Partia Republikane Shqiptare 47 1,09%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 05 0,12%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 05 0,12%
Balli Kombëtar Demokrat 15 0,35%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 02 0,05%
Partia Lëvizja e Legalitetit 11 0,26%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 193 4,48%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,02%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 06 0,14%
Partia Balli Kombëtar 02 0,05%
Bashkimi Liberal Demokrat 52 1,21%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 06 0,14%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 09 0,21%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 35 0,81%
Fryma e Re Demokratike 60 1,39%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)