Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 5.174
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 08
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 08 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 2.288 /2.289
Numri i fletëve të votimit të papërdora 2.984
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 07
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 46
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 2.243
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 44,24%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 02 0,09%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 00 0,00%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,04%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 09 0,40%
Ligj dhe Drejtesi 09 0,40%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 03 0,13%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 04 0,18%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 05 0,22%
Partia Demokracia Sociale 11 0,49%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,04%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 02 0,09%
Levizja Socialiste për Integrim 289 12,88%
Partia Socialpuntore Shqiptare 03 0,13%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 04 0,18%
Partia Socialiste e Shqipërisë 670 29,87%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 02 0,09%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 05 0,22%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 18 0,80%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 04 0,18%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 00 0,00%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 01 0,04%
Partia Emigracioni Shqiptar 02 0,09%
Partia Demokratike 657 29,29%
Partia Republikane Shqiptare 21 0,94%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,04%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 03 0,13%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 01 0,04%
Balli Kombëtar Demokrat 23 1,03%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 02 0,09%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 16 0,71%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 08 0,36%
Partia Balli Kombëtar 02 0,09%
Bashkimi Liberal Demokrat 440 19,62%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 01 0,04%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 01 0,04%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 07 0,31%
Fryma e Re Demokratike 15 0,67%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)