Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 4.922
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 10
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 10 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 2.595 /2.595
Numri i fletëve të votimit të papërdora 2.422
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 03
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 69
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 2.526
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 52,72%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,04%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 01 0,04%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,04%
Partia e Punës së Shqipërisë 01 0,04%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 09 0,36%
Ligj dhe Drejtesi 04 0,16%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 05 0,20%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 06 0,24%
Partia Demokracia Sociale 03 0,12%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 11 0,44%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 02 0,08%
Partia e Çështjeve Shqiptare 02 0,08%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 01 0,04%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 02 0,08%
Levizja Socialiste për Integrim 200 7,92%
Partia Socialpuntore Shqiptare 01 0,04%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 05 0,20%
Partia Socialiste e Shqipërisë 763 30,21%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 04 0,16%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 03 0,12%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 11 0,44%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 25 0,99%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,04%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 01 0,04%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 02 0,08%
Partia Demokracia e Re Europiane 02 0,08%
Aleanca Demokratike 01 0,04%
Partia Emigracioni Shqiptar 04 0,16%
Partia Demokratike 943 37,33%
Partia Republikane Shqiptare 52 2,06%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,04%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 00 0,00%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 05 0,20%
Balli Kombëtar Demokrat 05 0,20%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 12 0,48%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 309 12,23%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,04%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 17 0,67%
Partia Balli Kombëtar 01 0,04%
Bashkimi Liberal Demokrat 79 3,13%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 01 0,04%
Partia Konservatore 01 0,04%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 07 0,28%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 05 0,20%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 02 0,08%
Aleanca Kuq e Zi 05 0,20%
Fryma e Re Demokratike 08 0,32%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)