Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 11.851
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 17
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 17 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 6.040 /6.040
Numri i fletëve të votimit të papërdora 6.065
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 17
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 137
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 5.903
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 50,97%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,02%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 03 0,05%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 02 0,03%
Partia e Punës së Shqipërisë 04 0,07%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 43 0,73%
Ligj dhe Drejtesi 108 1,83%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,02%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 02 0,03%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,02%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,02%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,02%
Partia e Gjelbër 01 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 02 0,03%
Partia Rruga e Lirisë 02 0,03%
Aleanca Arbnore Kombëtare 32 0,54%
Partia Demokracia Sociale 39 0,66%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 11 0,19%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,02%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 07 0,12%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 09 0,15%
Levizja Socialiste për Integrim 808 13,69%
Partia Socialpuntore Shqiptare 05 0,08%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 14 0,24%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.688 28,60%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 02 0,03%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 08 0,14%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 37 0,63%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 03 0,05%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 155 2,63%
Partia Ardhmërija Shqiptare 03 0,05%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 02 0,03%
Partia Socialiste e Moderuar 04 0,07%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 07 0,12%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 04 0,07%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 05 0,08%
Partia Emigracioni Shqiptar 17 0,29%
Partia Demokratike 2.332 39,51%
Partia Republikane Shqiptare 69 1,17%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,02%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 03 0,05%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 33 0,56%
Balli Kombëtar Demokrat 06 0,10%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 02 0,03%
Partia Lëvizja e Legalitetit 34 0,58%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 158 2,68%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 03 0,05%
Partia Balli Kombëtar 02 0,03%
Bashkimi Liberal Demokrat 22 0,37%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 03 0,05%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 100 1,69%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 10 0,17%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 03 0,05%
Aleanca Kuq e Zi 22 0,37%
Fryma e Re Demokratike 64 1,08%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)