Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 6.721
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 09
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 09 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 3.628 /3.628
Numri i fletëve të votimit të papërdora 3.229
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 02
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 51
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 3.577
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 53,98%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,03%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 01 0,03%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 03 0,08%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 04 0,11%
Ligj dhe Drejtesi 11 0,31%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 02 0,06%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,03%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 01 0,03%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 30 0,84%
Partia Demokracia Sociale 12 0,34%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 06 0,17%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 02 0,06%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 04 0,11%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 04 0,11%
Levizja Socialiste për Integrim 310 8,67%
Partia Socialpuntore Shqiptare 04 0,11%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 04 0,11%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.423 39,78%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 01 0,03%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,03%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 89 2,49%
Partia Ardhmërija Shqiptare 02 0,06%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 01 0,03%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,03%
Aleanca Demokratike 00 0,00%
Partia Emigracioni Shqiptar 00 0,00%
Partia Demokratike 1.395 39,00%
Partia Republikane Shqiptare 32 0,89%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 02 0,06%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 07 0,20%
Balli Kombëtar Demokrat 03 0,08%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 01 0,03%
Partia Lëvizja e Legalitetit 13 0,36%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 100 2,80%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,03%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 05 0,14%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 16 0,45%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 01 0,03%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 26 0,73%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,03%
Aleanca Kuq e Zi 26 0,73%
Fryma e Re Demokratike 28 0,78%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)