Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 237 nga 237
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
GJIROKASTER 100,00% 120 nga 120
PERMET 100,00% 54 nga 54
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
TEPELENE 100,00% 63 nga 63
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 122.039
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 237
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 237 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 60.210 /60.210
Numri i fletëve të votimit të papërdora 46.696
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 351
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 849
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 59.361
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 49,34%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qarqet
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme Mandatet
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 25 0,04%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 10 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 37 0,06%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 07 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 50 0,08%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 1.872 3,15%
Ligj dhe Drejtesi 60 0,10%
Partia Unitetit Kombetar 13 0,02%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 64 0,11%
Partia G 99 10 0,02%
Partia Shqiptare Atdheu 07 0,01%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 83 0,14%
Partia e Gjelbër 02 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 06 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 09 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 08 0,01%
Aleanca Arbnore Kombëtare 317 0,53%
Partia Demokracia Sociale 331 0,56%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 31 0,05%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 75 0,13%
Partia Ambientaliste 11 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 15 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 38 0,06%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 68 0,11%
Levizja Socialiste për Integrim 11.534 19,43% 1
Partia Socialpuntore Shqiptare 83 0,14%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 139 0,23%
Partia Socialiste e Shqipërisë 25.148 42,36% 3
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 53 0,09%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 09 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 31 0,05%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 04 0,01%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 22 0,04%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 367 0,62%
Partia Ardhmërija Shqiptare 21 0,04%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 08 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 86 0,14%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 29 0,05%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 92 0,15%
Partia Demokracia e Re Europiane 53 0,09%
Aleanca Demokratike 93 0,16%
Partia Emigracioni Shqiptar 69 0,12%
Partia Demokratike 13.509 22,76% 1
Partia Republikane Shqiptare 2.642 4,45%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 242 0,41%
Partia e të Drejtave të Mohuara 17 0,03%
Partia Ora e Shqipërisë 29 0,05%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 78 0,13%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 196 0,33%
Balli Kombëtar Demokrat 313 0,53%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 22 0,04%
Partia Lëvizja e Legalitetit 95 0,16%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 263 0,44%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 27 0,05%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 31 0,05%
Partia Balli Kombëtar 45 0,08%
Bashkimi Liberal Demokrat 61 0,10%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 36 0,06%
Partia Konservatore 38 0,06%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 48 0,08%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 79 0,13%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 20 0,03%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 27 0,05%
Aleanca Kuq e Zi 203 0,34%
Fryma e Re Demokratike 349 0,59%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)