Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 6.001
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 14
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 14 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 2.975 /2.975
Numri i fletëve të votimit të papërdora 2.978
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 14
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 44
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 2.931
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 49,58%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 05 0,17%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 00 0,00%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,03%
Partia e Punës së Shqipërisë 03 0,10%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 20 0,68%
Ligj dhe Drejtesi 02 0,07%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 03 0,10%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 03 0,10%
Partia e Gjelbër 02 0,07%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 15 0,51%
Aleanca Arbnore Kombëtare 09 0,31%
Partia Demokracia Sociale 11 0,38%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 06 0,20%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 04 0,14%
Partia e Çështjeve Shqiptare 03 0,10%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 01 0,03%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 01 0,03%
Levizja Socialiste për Integrim 325 11,09%
Partia Socialpuntore Shqiptare 04 0,14%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 08 0,27%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.080 36,85%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 01 0,03%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,03%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 18 0,61%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,03%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 45 1,54%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,03%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,03%
Partia Socialiste e Moderuar 01 0,03%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 02 0,07%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 03 0,10%
Partia Emigracioni Shqiptar 02 0,07%
Partia Demokratike 1.003 34,22%
Partia Republikane Shqiptare 76 2,59%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 02 0,07%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 35 1,19%
Balli Kombëtar Demokrat 21 0,72%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 01 0,03%
Partia Lëvizja e Legalitetit 22 0,75%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 51 1,74%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 04 0,14%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 28 0,96%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 03 0,10%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 19 0,65%
Fryma e Re Demokratike 83 2,83%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)