Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 21.906
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 25
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 25 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 10.537 /10.537
Numri i fletëve të votimit të papërdora 11.268
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 10
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 215
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 10.322
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 48,10%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 05 0,05%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 03 0,03%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 03 0,03%
Partia e Punës së Shqipërisë 01 0,01%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 03 0,03%
Ligj dhe Drejtesi 10 0,10%
Partia Unitetit Kombetar 09 0,09%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 07 0,07%
Partia G 99 06 0,06%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,01%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,01%
Partia Komuniste e Shqipërisë 14 0,14%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 02 0,02%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 06 0,06%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,01%
Aleanca Arbnore Kombëtare 11 0,11%
Partia Demokracia Sociale 156 1,51%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 04 0,04%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 02 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 04 0,04%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 13 0,13%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 10 0,10%
Levizja Socialiste për Integrim 639 6,19%
Partia Socialpuntore Shqiptare 10 0,10%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 24 0,23%
Partia Socialiste e Shqipërisë 3.773 36,55%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 04 0,04%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 05 0,05%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 37 0,36%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 68 0,66%
Partia Ardhmërija Shqiptare 19 0,18%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 04 0,04%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 03 0,03%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 04 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 03 0,03%
Aleanca Demokratike 03 0,03%
Partia Emigracioni Shqiptar 19 0,18%
Partia Demokratike 4.239 41,07%
Partia Republikane Shqiptare 156 1,51%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 04 0,04%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 06 0,06%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 73 0,71%
Balli Kombëtar Demokrat 17 0,16%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 02 0,02%
Partia Lëvizja e Legalitetit 57 0,55%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 685 6,64%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 04 0,04%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 24 0,23%
Partia Balli Kombëtar 02 0,02%
Bashkimi Liberal Demokrat 05 0,05%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 01 0,01%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 08 0,08%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 03 0,03%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 05 0,05%
Aleanca Kuq e Zi 28 0,27%
Fryma e Re Demokratike 114 1,10%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)