Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 16.304
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 25
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 25 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 9.266 /9.272
Numri i fletëve të votimit të papërdora 7.085
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 03
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 156
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 9.116
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 56,87%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,01%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 01 0,01%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 02 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 02 0,02%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 03 0,03%
Ligj dhe Drejtesi 03 0,03%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 04 0,04%
Partia G 99 01 0,01%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 22 0,24%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,01%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 25 0,27%
Partia Demokracia Sociale 52 0,57%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 06 0,07%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,01%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 06 0,07%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 05 0,05%
Levizja Socialiste për Integrim 633 6,94%
Partia Socialpuntore Shqiptare 04 0,04%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 13 0,14%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.802 19,77%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 02 0,02%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 20 0,22%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 84 0,92%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,01%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 02 0,02%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 03 0,03%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 03 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 04 0,04%
Aleanca Demokratike 03 0,03%
Partia Emigracioni Shqiptar 20 0,22%
Partia Demokratike 5.685 62,37%
Partia Republikane Shqiptare 123 1,35%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 02 0,02%
Partia e të Drejtave të Mohuara 03 0,03%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 09 0,10%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 58 0,64%
Balli Kombëtar Demokrat 29 0,32%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 02 0,02%
Partia Lëvizja e Legalitetit 31 0,34%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 296 3,25%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 36 0,39%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 04 0,04%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 01 0,01%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 29 0,32%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 10 0,11%
Aleanca Kuq e Zi 10 0,11%
Fryma e Re Demokratike 54 0,59%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)