Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 432 nga 432
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
DELVINE 100,00% 42 nga 42
SARANDE 100,00% 114 nga 114
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
VLORE 100,00% 276 nga 276
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 293.169
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 432
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 432 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 123.071 /122.873
Numri i fletëve të votimit të papërdora 162.610
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 447
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 1.712
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 121.161
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 41,91%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qarqet
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme Mandatet
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 213 0,18%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 26 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 799 0,66%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 23 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 75 0,06%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 6.323 5,22% 1
Ligj dhe Drejtesi 151 0,12%
Partia Unitetit Kombetar 45 0,04%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 135 0,11%
Partia G 99 264 0,22%
Partia Shqiptare Atdheu 05 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 34 0,03%
Partia Komuniste e Shqipërisë 29 0,02%
Partia e Gjelbër 31 0,03%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 39 0,03%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 36 0,03%
Partia Rruga e Lirisë 15 0,01%
Aleanca Arbnore Kombëtare 50 0,04%
Partia Demokracia Sociale 954 0,79%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 65 0,05%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 253 0,21%
Partia Ambientaliste 17 0,01%
Partia e Çështjeve Shqiptare 70 0,06%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 68 0,06%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 72 0,06%
Levizja Socialiste për Integrim 10.552 8,71% 1
Partia Socialpuntore Shqiptare 328 0,27%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 256 0,21%
Partia Socialiste e Shqipërisë 56.481 46,62% 6
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 75 0,06%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 16 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 15 0,01%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 43 0,04%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 32 0,03%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 396 0,33%
Partia Ardhmërija Shqiptare 19 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 08 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 282 0,23%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 43 0,04%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 34 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 182 0,15%
Aleanca Demokratike 35 0,03%
Partia Emigracioni Shqiptar 82 0,07%
Partia Demokratike 21.475 17,72% 3
Partia Republikane Shqiptare 981 0,81%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 2.272 1,88%
Partia e të Drejtave të Mohuara 28 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 14 0,01%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 713 0,59%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 6.782 5,60% 1
Balli Kombëtar Demokrat 131 0,11%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 16 0,01%
Partia Lëvizja e Legalitetit 38 0,03%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 1.345 1,11%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 20 0,02%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 51 0,04%
Partia Balli Kombëtar 3.298 2,72%
Bashkimi Liberal Demokrat 42 0,03%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 12 0,01%
Partia Konservatore 15 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 91 0,08%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 36 0,03%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 06 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 34 0,03%
Aleanca Kuq e Zi 861 0,71%
Fryma e Re Demokratike 1.185 0,98%
Arben Qamil Malaj 3.044 2,51%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)