Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 8.384
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 15
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 15 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 4.775 /4.775
Numri i fletëve të votimit të papërdora 2.865
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 14
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 86
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 4.689
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 56,95%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 00 0,00%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 02 0,04%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 01 0,02%
Ligj dhe Drejtesi 09 0,19%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 04 0,09%
Partia G 99 02 0,04%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 06 0,13%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 07 0,15%
Partia Demokracia Sociale 23 0,49%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 03 0,06%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,02%
Partia Ambientaliste 01 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 04 0,09%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 00 0,00%
Levizja Socialiste për Integrim 209 4,46%
Partia Socialpuntore Shqiptare 06 0,13%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 05 0,11%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.491 31,80%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 03 0,06%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,02%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 02 0,04%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 103 2,20%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 04 0,09%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 04 0,09%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 04 0,09%
Aleanca Demokratike 05 0,11%
Partia Emigracioni Shqiptar 06 0,13%
Partia Demokratike 2.242 47,81%
Partia Republikane Shqiptare 34 0,73%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 08 0,17%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 02 0,04%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 87 1,86%
Balli Kombëtar Demokrat 06 0,13%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 46 0,98%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 251 5,35%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 03 0,06%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 02 0,04%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 05 0,11%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 01 0,02%
Partia Konservatore 04 0,09%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 07 0,15%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 04 0,09%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 30 0,64%
Fryma e Re Demokratike 46 0,98%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)