Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 12.754
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 18
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 18 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 7.485 /7.485
Numri i fletëve të votimit të papërdora 5.529
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 15
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 155
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 7.330
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 58,69%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,01%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 02 0,03%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 01 0,01%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 05 0,07%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 73 1,00%
Ligj dhe Drejtesi 01 0,01%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 03 0,04%
Partia G 99 02 0,03%
Partia Shqiptare Atdheu 03 0,04%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 03 0,04%
Partia e Gjelbër 01 0,01%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 03 0,04%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,01%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 15 0,20%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 02 0,03%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 04 0,05%
Partia Ambientaliste 04 0,05%
Partia e Çështjeve Shqiptare 05 0,07%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 05 0,07%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 05 0,07%
Levizja Socialiste për Integrim 615 8,39%
Partia Socialpuntore Shqiptare 04 0,05%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 27 0,37%
Partia Socialiste e Shqipërisë 3.218 43,90%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 13 0,18%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 02 0,03%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 02 0,03%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 02 0,03%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 13 0,18%
Partia Ardhmërija Shqiptare 03 0,04%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 05 0,07%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 02 0,03%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 03 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 06 0,08%
Partia Emigracioni Shqiptar 09 0,12%
Partia Demokratike 2.323 31,69%
Partia Republikane Shqiptare 319 4,35%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 02 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 25 0,34%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 09 0,12%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 49 0,67%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 85 1,16%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 116 1,58%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 03 0,04%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 09 0,12%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 20 0,27%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 01 0,01%
Partia Konservatore 01 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 06 0,08%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 24 0,33%
Aleanca Kuq e Zi 23 0,31%
Fryma e Re Demokratike 250 3,41%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)