Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 3.445
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 07
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 07 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 1.967 /1.967
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.534
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 02
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 48
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 1.919
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 57,10%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 01 0,05%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 46 2,40%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,05%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 01 0,05%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 02 0,10%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,05%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 01 0,05%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,05%
Partia Ambientaliste 03 0,16%
Partia e Çështjeve Shqiptare 02 0,10%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 01 0,05%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 00 0,00%
Levizja Socialiste për Integrim 93 4,85%
Partia Socialpuntore Shqiptare 04 0,21%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 06 0,31%
Partia Socialiste e Shqipërisë 655 34,13%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 00 0,00%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 03 0,16%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,05%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 01 0,05%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,05%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,05%
Aleanca Demokratike 01 0,05%
Partia Emigracioni Shqiptar 01 0,05%
Partia Demokratike 639 33,30%
Partia Republikane Shqiptare 91 4,74%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 14 0,73%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 04 0,21%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 04 0,21%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 02 0,10%
Partia Lëvizja e Legalitetit 164 8,55%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 05 0,26%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,05%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 03 0,16%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 03 0,16%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 01 0,05%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 02 0,10%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 20 1,04%
Aleanca Kuq e Zi 02 0,10%
Fryma e Re Demokratike 137 7,14%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)