Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 8.714
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 12
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 12 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 5.467 /5.467
Numri i fletëve të votimit të papërdora 3.412
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 08
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 197
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 5.270
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 62,74%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 12 0,23%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 05 0,09%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 30 0,57%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 03 0,06%
Partia e Punës së Shqipërisë 09 0,17%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 03 0,06%
Ligj dhe Drejtesi 10 0,19%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 07 0,13%
Partia G 99 02 0,04%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,02%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 02 0,04%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 01 0,02%
Partia Demokracia Sociale 08 0,15%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 02 0,04%
Partia Ambientaliste 01 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 04 0,08%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 07 0,13%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 08 0,15%
Levizja Socialiste për Integrim 1.582 30,02%
Partia Socialpuntore Shqiptare 23 0,44%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 09 0,17%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.491 28,29%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 03 0,06%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 03 0,06%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,04%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 04 0,08%
Partia Ardhmërija Shqiptare 02 0,04%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 00 0,00%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 03 0,06%
Partia Demokracia e Re Europiane 03 0,06%
Aleanca Demokratike 08 0,15%
Partia Emigracioni Shqiptar 09 0,17%
Partia Demokratike 1.831 34,74%
Partia Republikane Shqiptare 43 0,82%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 02 0,04%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 11 0,21%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 12 0,23%
Balli Kombëtar Demokrat 03 0,06%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 01 0,02%
Partia Lëvizja e Legalitetit 30 0,57%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 08 0,15%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 05 0,09%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 22 0,42%
Fryma e Re Demokratike 43 0,82%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)