Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 296 nga 296
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA SHKODER 100,00% 134 nga 134
BASHKIA VAU DEJES 100,00% 13 nga 13
KOMUNA ANA MALIT 100,00% 10 nga 10
KOMUNA BERDICE 100,00% 10 nga 10
KOMUNA BUSHAT 100,00% 24 nga 24
KOMUNA DAJC 100,00% 12 nga 12
KOMUNA GUR I ZI 100,00% 13 nga 13
KOMUNA HAJMEL 100,00% 7 nga 7
KOMUNA POSTIRBE 100,00% 15 nga 15
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA PULT 100,00% 4 nga 4
KOMUNA RRETHINAT 100,00% 24 nga 24
KOMUNA SHALE 100,00% 6 nga 6
KOMUNA SHLLAK 100,00% 3 nga 3
KOMUNA SHOSH 100,00% 3 nga 3
KOMUNA TEMAL 100,00% 2 nga 2
KOMUNA VELIPOJE 100,00% 13 nga 13
KOMUNA VIG MNELE 100,00% 3 nga 3
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 188.341
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 296
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 296 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 92.377 /92.291
Numri i fletëve të votimit të papërdora 95.967
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 306
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 1.381
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 90.910
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 49,00%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 18 0,02%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 116 0,13%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 26 0,03%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 901 0,99%
Partia e Punës së Shqipërisë 27 0,03%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 604 0,66%
Ligj dhe Drejtesi 184 0,20%
Partia Unitetit Kombetar 09 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 62 0,07%
Partia G 99 13 0,01%
Partia Shqiptare Atdheu 06 0,01%
Partia Pajtimit Kombëtar 06 0,01%
Partia Komuniste e Shqipërisë 25 0,03%
Partia e Gjelbër 21 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 10 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 14 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 16 0,02%
Aleanca Arbnore Kombëtare 61 0,07%
Partia Demokracia Sociale 2.467 2,71%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 4.133 4,55%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 16 0,02%
Partia Ambientaliste 19 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 10 0,01%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 53 0,06%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 63 0,07%
Levizja Socialiste për Integrim 10.043 11,05%
Partia Socialpuntore Shqiptare 60 0,07%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 231 0,25%
Partia Socialiste e Shqipërisë 26.984 29,68%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 47 0,05%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 07 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 13 0,01%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 60 0,07%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 08 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 487 0,54%
Partia Ardhmërija Shqiptare 19 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 04 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 587 0,65%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 62 0,07%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 54 0,06%
Partia Demokracia e Re Europiane 33 0,04%
Aleanca Demokratike 106 0,12%
Partia Emigracioni Shqiptar 145 0,16%
Partia Demokratike 34.991 38,49%
Partia Republikane Shqiptare 3.156 3,47%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 28 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 08 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 19 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 59 0,06%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 234 0,26%
Balli Kombëtar Demokrat 130 0,14%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 28 0,03%
Partia Lëvizja e Legalitetit 297 0,33%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 1.079 1,19%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 08 0,01%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 25 0,03%
Partia Balli Kombëtar 271 0,30%
Bashkimi Liberal Demokrat 07 0,01%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 18 0,02%
Partia Konservatore 12 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 22 0,02%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 773 0,85%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 03 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 17 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 483 0,53%
Fryma e Re Demokratike 1.412 1,55%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)