Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 13.435
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 18
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 18 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 8.518 /8.518
Numri i fletëve të votimit të papërdora 3.896
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 20
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 100
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 8.418
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 63,40%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,01%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 30 0,36%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 07 0,08%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 00 0,00%
Ligj dhe Drejtesi 19 0,23%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 05 0,06%
Partia G 99 03 0,04%
Partia Shqiptare Atdheu 03 0,04%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 03 0,04%
Partia e Gjelbër 02 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 72 0,86%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 03 0,04%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 08 0,10%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 05 0,06%
Levizja Socialiste për Integrim 621 7,38%
Partia Socialpuntore Shqiptare 06 0,07%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 14 0,17%
Partia Socialiste e Shqipërisë 3.310 39,32%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 12 0,14%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 02 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 02 0,02%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 09 0,11%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 16 0,19%
Partia Ardhmërija Shqiptare 07 0,08%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 03 0,04%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 05 0,06%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,01%
Aleanca Demokratike 08 0,10%
Partia Emigracioni Shqiptar 16 0,19%
Partia Demokratike 3.472 41,24%
Partia Republikane Shqiptare 192 2,28%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 03 0,04%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 20 0,24%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 21 0,25%
Balli Kombëtar Demokrat 01 0,01%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 03 0,04%
Partia Lëvizja e Legalitetit 28 0,33%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 12 0,14%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,01%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 01 0,01%
Partia Balli Kombëtar 01 0,01%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 01 0,01%
Partia Konservatore 01 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 01 0,01%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 04 0,05%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 06 0,07%
Aleanca Kuq e Zi 19 0,23%
Fryma e Re Demokratike 434 5,16%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)