Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 5.162
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 12
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 12 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 3.041 /3.041
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.471
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 13
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 45
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 2.996
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 58,91%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,03%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 45 1,50%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 03 0,10%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 00 0,00%
Ligj dhe Drejtesi 02 0,07%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 01 0,03%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,03%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,03%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,03%
Partia e Gjelbër 01 0,03%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,03%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 04 0,13%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 03 0,10%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 01 0,03%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 01 0,03%
Levizja Socialiste për Integrim 276 9,21%
Partia Socialpuntore Shqiptare 01 0,03%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 09 0,30%
Partia Socialiste e Shqipërisë 739 24,67%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 00 0,00%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 08 0,27%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,03%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 06 0,20%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,03%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 03 0,10%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 00 0,00%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 02 0,07%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,03%
Aleanca Demokratike 02 0,07%
Partia Emigracioni Shqiptar 04 0,13%
Partia Demokratike 1.445 48,23%
Partia Republikane Shqiptare 212 7,08%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 06 0,20%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,03%
Partia Ora e Shqipërisë 03 0,10%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 02 0,07%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 00 0,00%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 02 0,07%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 06 0,20%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 06 0,20%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 03 0,10%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,03%
Aleanca Kuq e Zi 03 0,10%
Fryma e Re Demokratike 187 6,24%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)