Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 42 nga 42
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA FUSHE ARREZ 100,00% 4 nga 4
BASHKIA PUKE 100,00% 5 nga 5
KOMUNA BLERIM 100,00% 3 nga 3
KOMUNA FIERZE 100,00% 5 nga 5
KOMUNA GJEGJAN 100,00% 8 nga 8
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA IBALLE 100,00% 2 nga 2
KOMUNA QAFE MALI 100,00% 3 nga 3
KOMUNA QELEZ 100,00% 4 nga 4
KOMUNA QERRET 100,00% 4 nga 4
KOMUNA RRAPE 100,00% 4 nga 4
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 21.428
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 42
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 42 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 12.154 /12.154
Numri i fletëve të votimit të papërdora 10.015
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 87
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 186
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 11.968
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 56,72%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 02 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 02 0,02%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 11 0,09%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 16 0,13%
Ligj dhe Drejtesi 02 0,02%
Partia Unitetit Kombetar 02 0,02%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 07 0,06%
Partia G 99 01 0,01%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,01%
Partia Komuniste e Shqipërisë 08 0,07%
Partia e Gjelbër 01 0,01%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 03 0,03%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,01%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,01%
Aleanca Arbnore Kombëtare 01 0,01%
Partia Demokracia Sociale 69 0,58%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 2.248 18,78%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 11 0,09%
Partia Ambientaliste 02 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 03 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 06 0,05%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 15 0,13%
Levizja Socialiste për Integrim 1.039 8,68%
Partia Socialpuntore Shqiptare 03 0,03%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 15 0,13%
Partia Socialiste e Shqipërisë 3.440 28,74%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 05 0,04%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 06 0,05%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 02 0,02%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 49 0,41%
Partia Ardhmërija Shqiptare 02 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 89 0,74%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 07 0,06%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 03 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 04 0,03%
Aleanca Demokratike 17 0,14%
Partia Emigracioni Shqiptar 20 0,17%
Partia Demokratike 4.075 34,05%
Partia Republikane Shqiptare 269 2,25%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 03 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 02 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 02 0,02%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 12 0,10%
Balli Kombëtar Demokrat 13 0,11%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 04 0,03%
Partia Lëvizja e Legalitetit 24 0,20%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 178 1,49%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 03 0,03%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 08 0,07%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 02 0,02%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 03 0,03%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 59 0,49%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,01%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 05 0,04%
Aleanca Kuq e Zi 09 0,08%
Fryma e Re Demokratike 179 1,50%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)