Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 3.160
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 09
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 09 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 1.901 /1.901
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.304
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 17
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 19
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 1.882
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 60,16%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,05%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 07 0,37%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 01 0,05%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 00 0,00%
Ligj dhe Drejtesi 23 1,22%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 02 0,11%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,05%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 03 0,16%
Partia e Gjelbër 03 0,16%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 16 0,85%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,05%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 01 0,05%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 04 0,21%
Levizja Socialiste për Integrim 215 11,42%
Partia Socialpuntore Shqiptare 02 0,11%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 02 0,11%
Partia Socialiste e Shqipërisë 525 27,90%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 00 0,00%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 02 0,11%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,05%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 09 0,48%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 02 0,11%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 00 0,00%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,05%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,05%
Aleanca Demokratike 10 0,53%
Partia Emigracioni Shqiptar 02 0,11%
Partia Demokratike 830 44,10%
Partia Republikane Shqiptare 64 3,40%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 03 0,16%
Partia Ora e Shqipërisë 08 0,43%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 11 0,58%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 14 0,74%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 01 0,05%
Partia Lëvizja e Legalitetit 04 0,21%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 14 0,74%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,05%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 06 0,32%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 09 0,48%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 05 0,27%
Partia Konservatore 05 0,27%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 02 0,11%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 02 0,11%
Fryma e Re Demokratike 68 3,61%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)