Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 12.521
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 18
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 18 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 8.074 /8.074
Numri i fletëve të votimit të papërdora 134
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 00
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 135
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 7.939
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 64,48%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,01%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 11 0,14%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 06 0,08%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 27 0,34%
Ligj dhe Drejtesi 01 0,01%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 08 0,10%
Partia G 99 67 0,84%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,01%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 02 0,03%
Partia e Gjelbër 05 0,06%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 02 0,03%
Partia Rruga e Lirisë 19 0,24%
Aleanca Arbnore Kombëtare 336 4,23%
Partia Demokracia Sociale 07 0,09%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 02 0,03%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,01%
Partia Ambientaliste 03 0,04%
Partia e Çështjeve Shqiptare 03 0,04%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 06 0,08%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 06 0,08%
Levizja Socialiste për Integrim 798 10,05%
Partia Socialpuntore Shqiptare 10 0,13%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 19 0,24%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.310 29,09%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 05 0,06%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,01%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,03%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 32 0,40%
Partia Ardhmërija Shqiptare 02 0,03%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 04 0,05%
Partia Socialiste e Moderuar 10 0,13%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 04 0,05%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 03 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 02 0,03%
Partia Emigracioni Shqiptar 13 0,16%
Partia Demokratike 3.100 39,04%
Partia Republikane Shqiptare 516 6,50%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 02 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,01%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 42 0,53%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 42 0,53%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 14 0,18%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 27 0,34%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,01%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 04 0,05%
Partia Balli Kombëtar 03 0,04%
Bashkimi Liberal Demokrat 02 0,03%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 04 0,05%
Aleanca Kuq e Zi 154 1,94%
Fryma e Re Demokratike 296 3,73%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)