Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 18.285
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 27
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 27 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 11.161 /11.161
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.733
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 00
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 210
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 10.951
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 61,04%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 03 0,03%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 07 0,06%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 23 0,21%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 03 0,03%
Partia e Punës së Shqipërisë 14 0,13%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 285 2,60%
Ligj dhe Drejtesi 05 0,05%
Partia Unitetit Kombetar 08 0,07%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 17 0,16%
Partia G 99 560 5,11%
Partia Shqiptare Atdheu 03 0,03%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,01%
Partia Komuniste e Shqipërisë 34 0,31%
Partia e Gjelbër 19 0,17%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 02 0,02%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 03 0,03%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,01%
Aleanca Arbnore Kombëtare 379 3,46%
Partia Demokracia Sociale 27 0,25%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 05 0,05%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 02 0,02%
Partia Ambientaliste 04 0,04%
Partia e Çështjeve Shqiptare 11 0,10%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 10 0,09%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 05 0,05%
Levizja Socialiste për Integrim 925 8,45%
Partia Socialpuntore Shqiptare 14 0,13%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 20 0,18%
Partia Socialiste e Shqipërisë 3.444 31,45%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 05 0,05%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 04 0,04%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,01%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 03 0,03%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 65 0,59%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,01%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 87 0,79%
Partia Socialiste e Moderuar 02 0,02%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 04 0,04%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,01%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 04 0,04%
Partia Emigracioni Shqiptar 16 0,15%
Partia Demokratike 3.368 30,76%
Partia Republikane Shqiptare 1.000 9,13%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 10 0,09%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 14 0,13%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 66 0,60%
Balli Kombëtar Demokrat 07 0,06%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 20 0,18%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 19 0,17%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,01%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 43 0,39%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 03 0,03%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 02 0,02%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 10 0,09%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,01%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,01%
Aleanca Kuq e Zi 80 0,73%
Fryma e Re Demokratike 277 2,53%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)