Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 6.163
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 10
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 10 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 3.450 /3.450
Numri i fletëve të votimit të papërdora 280
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 00
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 50
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 3.400
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 55,98%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 00 0,00%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 18 0,53%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 09 0,26%
Ligj dhe Drejtesi 03 0,09%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 07 0,21%
Partia G 99 41 1,21%
Partia Shqiptare Atdheu 02 0,06%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 06 0,18%
Partia e Gjelbër 28 0,82%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 49 1,44%
Partia Demokracia Sociale 05 0,15%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 02 0,06%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 05 0,15%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 03 0,09%
Levizja Socialiste për Integrim 193 5,68%
Partia Socialpuntore Shqiptare 02 0,06%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 09 0,26%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.486 43,71%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 13 0,38%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 11 0,32%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,03%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 01 0,03%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 03 0,09%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 00 0,00%
Partia Emigracioni Shqiptar 01 0,03%
Partia Demokratike 1.155 33,97%
Partia Republikane Shqiptare 166 4,88%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 02 0,06%
Partia e të Drejtave të Mohuara 02 0,06%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 04 0,12%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 76 2,24%
Balli Kombëtar Demokrat 01 0,03%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 04 0,12%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 21 0,62%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 02 0,06%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 01 0,03%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 01 0,03%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 03 0,09%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,03%
Aleanca Kuq e Zi 10 0,29%
Fryma e Re Demokratike 53 1,56%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)