Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 50 nga 50
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA B. CURRI 100,00% 8 nga 8
KOMUNA BUJAN 100,00% 6 nga 6
KOMUNA BYTYC 100,00% 5 nga 5
KOMUNA FIERZE-TROPOJE 100,00% 6 nga 6
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA LEKBIBAJ 100,00% 4 nga 4
KOMUNA LLUGAJ 100,00% 5 nga 5
KOMUNA MARGEGAJ 100,00% 6 nga 6
KOMUNA TROPOJE 100,00% 10 nga 10
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 20.763
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 50
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 50 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 11.869 /11.869
Numri i fletëve të votimit të papërdora 9.223
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 83
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 134
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 11.735
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 57,16%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 27 0,23%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 04 0,03%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 03 0,03%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 04 0,03%
Partia e Punës së Shqipërisë 08 0,07%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 44 0,37%
Ligj dhe Drejtesi 03 0,03%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 07 0,06%
Partia G 99 02 0,02%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,01%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 09 0,08%
Partia e Gjelbër 44 0,37%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 04 0,03%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 03 0,03%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 74 0,63%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 29 0,25%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 05 0,04%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 03 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 07 0,06%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 07 0,06%
Levizja Socialiste për Integrim 835 7,12%
Partia Socialpuntore Shqiptare 12 0,10%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 16 0,14%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.115 18,02%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 09 0,08%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 02 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 06 0,05%
Partia Ardhmërija Shqiptare 10 0,09%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 08 0,07%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 06 0,05%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,01%
Aleanca Demokratike 03 0,03%
Partia Emigracioni Shqiptar 23 0,20%
Partia Demokratike 6.707 57,15%
Partia Republikane Shqiptare 1.173 10,00%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 06 0,05%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 03 0,03%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 04 0,03%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 336 2,86%
Balli Kombëtar Demokrat 04 0,03%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 01 0,01%
Partia Lëvizja e Legalitetit 57 0,49%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 18 0,15%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 06 0,05%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 25 0,21%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 06 0,05%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 07 0,06%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 02 0,02%
Fryma e Re Demokratike 42 0,36%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)