Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 11.243
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 15
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 15 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 6.532 /6.532
Numri i fletëve të votimit të papërdora 2.319
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 08
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 76
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 6.456
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 58,10%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 06 0,09%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 10 0,15%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 25 0,39%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 11 0,17%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 74 1,15%
Ligj dhe Drejtesi 01 0,02%
Partia Unitetit Kombetar 03 0,05%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 05 0,08%
Partia G 99 85 1,32%
Partia Shqiptare Atdheu 04 0,06%
Partia Pajtimit Kombëtar 03 0,05%
Partia Komuniste e Shqipërisë 05 0,08%
Partia e Gjelbër 01 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 02 0,03%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 03 0,05%
Aleanca Arbnore Kombëtare 91 1,41%
Partia Demokracia Sociale 18 0,28%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,02%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 03 0,05%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 05 0,08%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 08 0,12%
Levizja Socialiste për Integrim 261 4,04%
Partia Socialpuntore Shqiptare 05 0,08%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 15 0,23%
Partia Socialiste e Shqipërisë 3.153 48,84%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 04 0,06%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 02 0,03%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 03 0,05%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,03%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 14 0,22%
Partia Ardhmërija Shqiptare 03 0,05%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 06 0,09%
Partia Socialiste e Moderuar 02 0,03%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 07 0,11%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,02%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 01 0,02%
Partia Emigracioni Shqiptar 11 0,17%
Partia Demokratike 2.093 32,42%
Partia Republikane Shqiptare 318 4,93%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,02%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 12 0,19%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 23 0,36%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 09 0,14%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 11 0,17%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 04 0,06%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 05 0,08%
Partia Balli Kombëtar 01 0,02%
Bashkimi Liberal Demokrat 09 0,14%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 17 0,26%
Fryma e Re Demokratike 96 1,49%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)