Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 18.689
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 27
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 27 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 8.106 /8.106
Numri i fletëve të votimit të papërdora 10.556
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 36
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 134
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 7.972
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 43,37%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 04 0,05%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 02 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 04 0,05%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 17 0,21%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 06 0,07%
Ligj dhe Drejtesi 33 0,41%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 25 0,31%
Partia G 99 05 0,06%
Partia Shqiptare Atdheu 02 0,02%
Partia Pajtimit Kombëtar 03 0,04%
Partia Komuniste e Shqipërisë 04 0,05%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 04 0,05%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 04 0,05%
Partia Demokracia Sociale 37 0,46%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 03 0,04%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 03 0,04%
Partia Ambientaliste 03 0,04%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,01%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 12 0,15%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 07 0,09%
Levizja Socialiste për Integrim 436 5,43%
Partia Socialpuntore Shqiptare 09 0,11%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 147 1,83%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.934 36,54%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 04 0,05%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 02 0,02%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 05 0,06%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 44 0,55%
Partia Ardhmërija Shqiptare 02 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 02 0,02%
Partia Socialiste e Moderuar 03 0,04%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 08 0,10%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 03 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 03 0,04%
Aleanca Demokratike 03 0,04%
Partia Emigracioni Shqiptar 23 0,29%
Partia Demokratike 2.955 36,80%
Partia Republikane Shqiptare 583 7,26%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 08 0,10%
Partia e të Drejtave të Mohuara 02 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 04 0,05%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 14 0,17%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 217 2,70%
Balli Kombëtar Demokrat 20 0,25%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 03 0,04%
Partia Lëvizja e Legalitetit 61 0,76%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 84 1,05%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 02 0,02%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 11 0,14%
Partia Balli Kombëtar 02 0,02%
Bashkimi Liberal Demokrat 05 0,06%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 02 0,02%
Partia Konservatore 02 0,02%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 04 0,05%
Aleanca Kuq e Zi 47 0,59%
Fryma e Re Demokratike 194 2,42%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)