Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 10.105
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 17
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 17 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 5.287 /5.287
Numri i fletëve të votimit të papërdora 5.007
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 13
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 55
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 5.232
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 52,32%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 01 0,02%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 01 0,02%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 03 0,06%
Ligj dhe Drejtesi 04 0,08%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 06 0,11%
Partia G 99 17 0,32%
Partia Shqiptare Atdheu 04 0,08%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 08 0,15%
Partia Rruga e Lirisë 05 0,10%
Aleanca Arbnore Kombëtare 44 0,84%
Partia Demokracia Sociale 06 0,11%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,02%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 05 0,10%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 01 0,02%
Levizja Socialiste për Integrim 265 5,06%
Partia Socialpuntore Shqiptare 04 0,08%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 13 0,25%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.318 44,30%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 02 0,04%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 03 0,06%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 16 0,31%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 08 0,15%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,02%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 02 0,04%
Partia Emigracioni Shqiptar 18 0,34%
Partia Demokratike 1.011 19,32%
Partia Republikane Shqiptare 1.213 23,18%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 05 0,10%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 02 0,04%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 08 0,15%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 120 2,29%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 01 0,02%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 02 0,04%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 03 0,06%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 01 0,02%
Partia Konservatore 01 0,02%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 01 0,02%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 10 0,19%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 34 0,65%
Fryma e Re Demokratike 62 1,19%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)