Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 5.486
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 09
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 09 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 2.729 /2.729
Numri i fletëve të votimit të papërdora 2.860
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 07
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 30
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 2.699
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 49,74%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 00 0,00%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,04%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 00 0,00%
Ligj dhe Drejtesi 01 0,04%
Partia Unitetit Kombetar 03 0,11%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 07 0,26%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,04%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 05 0,19%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 04 0,15%
Partia Demokracia Sociale 04 0,15%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,04%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 03 0,11%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 02 0,07%
Levizja Socialiste për Integrim 146 5,41%
Partia Socialpuntore Shqiptare 03 0,11%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 08 0,30%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.527 56,58%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 01 0,04%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 07 0,26%
Partia Ardhmërija Shqiptare 28 1,04%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 02 0,07%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 02 0,07%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 00 0,00%
Partia Emigracioni Shqiptar 04 0,15%
Partia Demokratike 532 19,71%
Partia Republikane Shqiptare 238 8,82%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,04%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 05 0,19%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 02 0,07%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 28 1,04%
Balli Kombëtar Demokrat 01 0,04%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 01 0,04%
Partia Lëvizja e Legalitetit 03 0,11%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 01 0,04%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,04%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 01 0,04%
Fryma e Re Demokratike 124 4,59%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)