Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 20.425
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 30
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 30 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 10.275 /10.275
Numri i fletëve të votimit të papërdora 10.152
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 47
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 92
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 10.183
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 50,31%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 02 0,02%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 03 0,03%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 18 0,18%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 04 0,04%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 02 0,02%
Ligj dhe Drejtesi 19 0,19%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 20 0,20%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 07 0,07%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,01%
Partia Komuniste e Shqipërisë 03 0,03%
Partia e Gjelbër 02 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 02 0,02%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 03 0,03%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 02 0,02%
Partia Demokracia Sociale 23 0,23%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,01%
Partia Ambientaliste 03 0,03%
Partia e Çështjeve Shqiptare 02 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 27 0,27%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 04 0,04%
Levizja Socialiste për Integrim 664 6,52%
Partia Socialpuntore Shqiptare 03 0,03%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 18 0,18%
Partia Socialiste e Shqipërisë 4.068 39,95%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 03 0,03%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 03 0,03%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 05 0,05%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 19 0,19%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 05 0,05%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 05 0,05%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 03 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 09 0,09%
Partia Emigracioni Shqiptar 17 0,17%
Partia Demokratike 3.827 37,58%
Partia Republikane Shqiptare 547 5,37%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 02 0,02%
Partia e të Drejtave të Mohuara 02 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 04 0,04%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 18 0,18%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 401 3,94%
Balli Kombëtar Demokrat 09 0,09%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 03 0,03%
Partia Lëvizja e Legalitetit 11 0,11%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 79 0,78%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,01%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 07 0,07%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 17 0,17%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 02 0,02%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 07 0,07%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 12 0,12%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,01%
Aleanca Kuq e Zi 37 0,36%
Fryma e Re Demokratike 222 2,18%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)