Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 31 nga 31
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA KRUME 100,00% 8 nga 8
KOMUNA FAJZE 100,00% 7 nga 7
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA GJINAJ 100,00% 2 nga 2
KOMUNA GOLAJ 100,00% 14 nga 14
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 14.503
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 31
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 31 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 9.185 /9.185
Numri i fletëve të votimit të papërdora 5.591
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 85
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 107
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 9.078
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 63,33%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 00 0,00%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 05 0,06%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 09 0,10%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 04 0,04%
Partia G 99 08 0,09%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,01%
Partia Pajtimit Kombëtar 03 0,03%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 02 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 03 0,03%
Partia Rruga e Lirisë 17 0,19%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 19 0,21%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 02 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 07 0,08%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 03 0,03%
Levizja Socialiste për Integrim 925 10,19%
Partia Socialpuntore Shqiptare 03 0,03%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 15 0,17%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.571 28,32%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 02 0,02%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,01%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 141 1,55%
Partia Ardhmërija Shqiptare 08 0,09%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 01 0,01%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 05 0,06%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 04 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 02 0,02%
Aleanca Demokratike 12 0,13%
Partia Emigracioni Shqiptar 16 0,18%
Partia Demokratike 4.467 49,21%
Partia Republikane Shqiptare 479 5,28%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 03 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 03 0,03%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 25 0,28%
Balli Kombëtar Demokrat 01 0,01%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 43 0,47%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 02 0,02%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 02 0,02%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 32 0,35%
Partia Balli Kombëtar 07 0,08%
Bashkimi Liberal Demokrat 08 0,09%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 27 0,30%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 01 0,01%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 16 0,18%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,01%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 13 0,14%
Aleanca Kuq e Zi 13 0,14%
Fryma e Re Demokratike 144 1,59%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)