Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 158.896
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 207
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 207 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 74.361 /74.359
Numri i fletëve të votimit të papërdora 84.658
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 189
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 878
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 73.481
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 46,80%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 32 0,04%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 08 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 217 0,30%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 09 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 35 0,05%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 76 0,10%
Ligj dhe Drejtesi 136 0,19%
Partia Unitetit Kombetar 10 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 220 0,30%
Partia G 99 27 0,04%
Partia Shqiptare Atdheu 138 0,19%
Partia Pajtimit Kombëtar 50 0,07%
Partia Komuniste e Shqipërisë 17 0,02%
Partia e Gjelbër 12 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 10 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 13 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 05 0,01%
Aleanca Arbnore Kombëtare 12 0,02%
Partia Demokracia Sociale 188 0,26%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 62 0,08%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 41 0,06%
Partia Ambientaliste 10 0,01%
Partia e Çështjeve Shqiptare 23 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 103 0,14%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 42 0,06%
Levizja Socialiste për Integrim 6.406 8,72%
Partia Socialpuntore Shqiptare 71 0,10%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 160 0,22%
Partia Socialiste e Shqipërisë 30.154 41,03%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 42 0,06%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 20 0,03%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 20 0,03%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 11 0,01%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 12 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 191 0,26%
Partia Ardhmërija Shqiptare 12 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 14 0,02%
Partia Socialiste e Moderuar 48 0,07%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 36 0,05%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 39 0,05%
Partia Demokracia e Re Europiane 07 0,01%
Aleanca Demokratike 20 0,03%
Partia Emigracioni Shqiptar 110 0,15%
Partia Demokratike 24.329 33,11%
Partia Republikane Shqiptare 3.772 5,13%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 40 0,05%
Partia e të Drejtave të Mohuara 08 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 192 0,26%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 243 0,33%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 2.543 3,46%
Balli Kombëtar Demokrat 59 0,08%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 37 0,05%
Partia Lëvizja e Legalitetit 124 0,17%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 241 0,33%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 39 0,05%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 102 0,14%
Partia Balli Kombëtar 37 0,05%
Bashkimi Liberal Demokrat 17 0,02%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 07 0,01%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 12 0,02%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 33 0,04%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 02 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 23 0,03%
Aleanca Kuq e Zi 360 0,49%
Fryma e Re Demokratike 2.397 3,26%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)