Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 14.078
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 26
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 26 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 8.223 /8.222
Numri i fletëve të votimit të papërdora 3.028
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 13
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 118
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 8.104
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 58,40%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 03 0,04%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 13 0,16%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 05 0,06%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 03 0,04%
Ligj dhe Drejtesi 01 0,01%
Partia Unitetit Kombetar 02 0,02%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 07 0,09%
Partia G 99 01 0,01%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,01%
Partia Pajtimit Kombëtar 04 0,05%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 01 0,01%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 10 0,12%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,01%
Aleanca Arbnore Kombëtare 12 0,15%
Partia Demokracia Sociale 18 0,22%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 03 0,04%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 03 0,04%
Partia e Çështjeve Shqiptare 02 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 09 0,11%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 06 0,07%
Levizja Socialiste për Integrim 499 6,16%
Partia Socialpuntore Shqiptare 09 0,11%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 20 0,25%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.893 35,70%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 08 0,10%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 07 0,09%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 02 0,02%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 05 0,06%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 06 0,07%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 197 2,43%
Partia Ardhmërija Shqiptare 365 4,50%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 05 0,06%
Partia Socialiste e Moderuar 05 0,06%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 06 0,07%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,01%
Partia Demokracia e Re Europiane 08 0,10%
Aleanca Demokratike 19 0,23%
Partia Emigracioni Shqiptar 18 0,22%
Partia Demokratike 2.488 30,70%
Partia Republikane Shqiptare 922 11,38%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 07 0,09%
Partia e të Drejtave të Mohuara 02 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 03 0,04%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 06 0,07%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 66 0,81%
Balli Kombëtar Demokrat 03 0,04%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 58 0,72%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 32 0,39%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,01%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 16 0,20%
Partia Balli Kombëtar 06 0,07%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 02 0,02%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 37 0,46%
Fryma e Re Demokratike 275 3,39%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)