Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 16.368
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 32
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 32 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 10.968 /10.966
Numri i fletëve të votimit të papërdora 2.658
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 05
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 159
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 10.807
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 67,00%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 05 0,05%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 03 0,03%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 84 0,78%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 02 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 07 0,06%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 04 0,04%
Ligj dhe Drejtesi 05 0,05%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 19 0,18%
Partia G 99 05 0,05%
Partia Shqiptare Atdheu 02 0,02%
Partia Pajtimit Kombëtar 02 0,02%
Partia Komuniste e Shqipërisë 03 0,03%
Partia e Gjelbër 21 0,19%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 03 0,03%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 12 0,11%
Partia Rruga e Lirisë 05 0,05%
Aleanca Arbnore Kombëtare 02 0,02%
Partia Demokracia Sociale 28 0,26%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 05 0,05%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 07 0,06%
Partia Ambientaliste 02 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 03 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 11 0,10%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 08 0,07%
Levizja Socialiste për Integrim 865 8,00%
Partia Socialpuntore Shqiptare 17 0,16%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 29 0,27%
Partia Socialiste e Shqipërisë 4.632 42,86%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 12 0,11%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 06 0,06%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 07 0,06%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 04 0,04%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 03 0,03%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 163 1,51%
Partia Ardhmërija Shqiptare 54 0,50%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 02 0,02%
Partia Socialiste e Moderuar 09 0,08%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 23 0,21%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,01%
Partia Demokracia e Re Europiane 03 0,03%
Aleanca Demokratike 14 0,13%
Partia Emigracioni Shqiptar 13 0,12%
Partia Demokratike 3.008 27,83%
Partia Republikane Shqiptare 243 2,25%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 06 0,06%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 10 0,09%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 34 0,31%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 668 6,18%
Balli Kombëtar Demokrat 10 0,09%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 02 0,02%
Partia Lëvizja e Legalitetit 61 0,56%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 227 2,10%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 03 0,03%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 17 0,16%
Partia Balli Kombëtar 09 0,08%
Bashkimi Liberal Demokrat 06 0,06%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 02 0,02%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 24 0,22%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 02 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 90 0,83%
Fryma e Re Demokratike 279 2,58%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)