Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 4.931
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 10
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 10 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 2.993 /2.993
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.424
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 14
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 41
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 2.952
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 60,70%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 02 0,07%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 15 0,51%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 15 0,51%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 02 0,07%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 00 0,00%
Ligj dhe Drejtesi 03 0,10%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 03 0,10%
Partia G 99 01 0,03%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 05 0,17%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 18 0,61%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,03%
Aleanca Arbnore Kombëtare 04 0,14%
Partia Demokracia Sociale 03 0,10%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,03%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 01 0,03%
Partia e Çështjeve Shqiptare 03 0,10%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 03 0,10%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 03 0,10%
Levizja Socialiste për Integrim 207 7,01%
Partia Socialpuntore Shqiptare 06 0,20%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 06 0,20%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.240 42,01%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 01 0,03%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,03%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 14 0,47%
Partia Ardhmërija Shqiptare 17 0,58%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 01 0,03%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 04 0,14%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 01 0,03%
Partia Emigracioni Shqiptar 02 0,07%
Partia Demokratike 972 32,93%
Partia Republikane Shqiptare 226 7,66%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,03%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 14 0,47%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 14 0,47%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 18 0,61%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 20 0,68%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 04 0,14%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 02 0,07%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 11 0,37%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,03%
Aleanca Kuq e Zi 10 0,34%
Fryma e Re Demokratike 75 2,54%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)