Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 58.211
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 92
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 92 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 35.660 /35.660
Numri i fletëve të votimit të papërdora 20.255
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 77
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 531
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 35.129
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 61,26%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 17 0,05%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 08 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 53 0,15%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 06 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 19 0,05%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 12 0,03%
Ligj dhe Drejtesi 08 0,02%
Partia Unitetit Kombetar 07 0,02%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 72 0,20%
Partia G 99 07 0,02%
Partia Shqiptare Atdheu 14 0,04%
Partia Pajtimit Kombëtar 71 0,20%
Partia Komuniste e Shqipërisë 03 0,01%
Partia e Gjelbër 09 0,03%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 04 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 06 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 37 0,11%
Aleanca Arbnore Kombëtare 29 0,08%
Partia Demokracia Sociale 102 0,29%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 58 0,17%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 06 0,02%
Partia Ambientaliste 07 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 08 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 50 0,14%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 23 0,07%
Levizja Socialiste për Integrim 1.875 5,34%
Partia Socialpuntore Shqiptare 48 0,14%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 94 0,27%
Partia Socialiste e Shqipërisë 10.372 29,53%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 34 0,10%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 18 0,05%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 13 0,04%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 99 0,28%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 12 0,03%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 197 0,56%
Partia Ardhmërija Shqiptare 85 0,24%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 02 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 16 0,05%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 23 0,07%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 18 0,05%
Partia Demokracia e Re Europiane 12 0,03%
Aleanca Demokratike 21 0,06%
Partia Emigracioni Shqiptar 82 0,23%
Partia Demokratike 17.397 49,52%
Partia Republikane Shqiptare 1.623 4,62%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 19 0,05%
Partia e të Drejtave të Mohuara 05 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 07 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 52 0,15%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 271 0,77%
Balli Kombëtar Demokrat 09 0,03%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 14 0,04%
Partia Lëvizja e Legalitetit 420 1,20%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 727 2,07%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 24 0,07%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 149 0,42%
Partia Balli Kombëtar 14 0,04%
Bashkimi Liberal Demokrat 03 0,01%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 05 0,01%
Partia Konservatore 01 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 58 0,17%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 24 0,07%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 06 0,02%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 28 0,08%
Aleanca Kuq e Zi 236 0,67%
Fryma e Re Demokratike 380 1,08%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)