Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 27.517
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 46
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 46 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 15.478 /15.478
Numri i fletëve të votimit të papërdora 12.632
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 63
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 207
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 15.271
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 56,25%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 09 0,06%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 07 0,05%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 43 0,28%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 03 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 05 0,03%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 07 0,05%
Ligj dhe Drejtesi 01 0,01%
Partia Unitetit Kombetar 06 0,04%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 24 0,16%
Partia G 99 02 0,01%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 25 0,16%
Partia Komuniste e Shqipërisë 03 0,02%
Partia e Gjelbër 01 0,01%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 05 0,03%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 07 0,05%
Partia Rruga e Lirisë 20 0,13%
Aleanca Arbnore Kombëtare 20 0,13%
Partia Demokracia Sociale 119 0,78%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 24 0,16%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,01%
Partia Ambientaliste 02 0,01%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,01%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 24 0,16%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 14 0,09%
Levizja Socialiste për Integrim 1.077 7,05%
Partia Socialpuntore Shqiptare 38 0,25%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 59 0,39%
Partia Socialiste e Shqipërisë 5.337 34,95%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 16 0,10%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 21 0,14%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 04 0,03%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 06 0,04%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 05 0,03%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 52 0,34%
Partia Ardhmërija Shqiptare 51 0,33%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 02 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 26 0,17%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 12 0,08%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 11 0,07%
Partia Demokracia e Re Europiane 05 0,03%
Aleanca Demokratike 15 0,10%
Partia Emigracioni Shqiptar 37 0,24%
Partia Demokratike 6.355 41,61%
Partia Republikane Shqiptare 770 5,04%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 08 0,05%
Partia e të Drejtave të Mohuara 03 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 04 0,03%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 34 0,22%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 154 1,01%
Balli Kombëtar Demokrat 27 0,18%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 01 0,01%
Partia Lëvizja e Legalitetit 107 0,70%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 145 0,95%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 15 0,10%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 41 0,27%
Partia Balli Kombëtar 11 0,07%
Bashkimi Liberal Demokrat 03 0,02%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 03 0,02%
Partia Konservatore 01 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 07 0,05%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 05 0,03%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 11 0,07%
Aleanca Kuq e Zi 228 1,49%
Fryma e Re Demokratike 191 1,25%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)