Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 9.773
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 21
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 21 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 6.684 /6.684
Numri i fletëve të votimit të papërdora 3.057
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 30
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 74
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 6.610
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 68,39%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 04 0,06%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 02 0,03%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 19 0,29%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 02 0,03%
Partia e Punës së Shqipërisë 02 0,03%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 01 0,02%
Ligj dhe Drejtesi 35 0,53%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,02%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 05 0,08%
Partia G 99 02 0,03%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,02%
Partia Pajtimit Kombëtar 20 0,30%
Partia Komuniste e Shqipërisë 02 0,03%
Partia e Gjelbër 01 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 63 0,95%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 03 0,05%
Partia Demokracia Sociale 27 0,41%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,02%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,02%
Partia Ambientaliste 01 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 02 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 13 0,20%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 06 0,09%
Levizja Socialiste për Integrim 492 7,44%
Partia Socialpuntore Shqiptare 08 0,12%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 22 0,33%
Partia Socialiste e Shqipërisë 3.497 52,90%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 06 0,09%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 02 0,03%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 02 0,03%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,03%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 20 0,30%
Partia Ardhmërija Shqiptare 37 0,56%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 02 0,03%
Partia Socialiste e Moderuar 07 0,11%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 03 0,05%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 07 0,11%
Partia Demokracia e Re Europiane 02 0,03%
Aleanca Demokratike 05 0,08%
Partia Emigracioni Shqiptar 10 0,15%
Partia Demokratike 1.710 25,87%
Partia Republikane Shqiptare 162 2,45%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 02 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 02 0,03%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 13 0,20%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 68 1,03%
Balli Kombëtar Demokrat 12 0,18%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 12 0,18%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 35 0,53%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 03 0,05%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 16 0,24%
Partia Balli Kombëtar 07 0,11%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 02 0,03%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 03 0,05%
Aleanca Kuq e Zi 65 0,98%
Fryma e Re Demokratike 159 2,41%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)