Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 88 nga 88
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA KUKES 100,00% 19 nga 19
KOMUNA ARREN 100,00% 1 nga 1
KOMUNA BICAJ 100,00% 10 nga 10
KOMUNA BUSHTRICE 100,00% 4 nga 4
KOMUNA G.CAJE 100,00% 4 nga 4
KOMUNA KALIS 100,00% 2 nga 2
KOMUNA KOLSH 100,00% 3 nga 3
KOMUNA MALZI 100,00% 8 nga 8
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA SHISHTAVEC 100,00% 9 nga 9
KOMUNA SHTIQEN 100,00% 5 nga 5
KOMUNA SURROJ 100,00% 4 nga 4
KOMUNA TERTHORE 100,00% 6 nga 6
KOMUNA TOPOJAN 100,00% 3 nga 3
KOMUNA UJMISHT 100,00% 4 nga 4
KOMUNA ZAPOD 100,00% 6 nga 6
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 41.806
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 88
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 88 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 26.386 /26.384
Numri i fletëve të votimit të papërdora 15.862
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 126
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 383
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 26.001
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 63,11%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 02 0,01%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 03 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 27 0,10%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 06 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 04 0,02%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 17 0,07%
Ligj dhe Drejtesi 01 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 02 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 15 0,06%
Partia G 99 02 0,01%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 41 0,16%
Partia Komuniste e Shqipërisë 02 0,01%
Partia e Gjelbër 06 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 26 0,10%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 08 0,03%
Partia Rruga e Lirisë 70 0,27%
Aleanca Arbnore Kombëtare 02 0,01%
Partia Demokracia Sociale 63 0,24%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 02 0,01%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 03 0,01%
Partia Ambientaliste 02 0,01%
Partia e Çështjeve Shqiptare 04 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 18 0,07%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 25 0,10%
Levizja Socialiste për Integrim 3.890 14,96%
Partia Socialpuntore Shqiptare 16 0,06%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 48 0,18%
Partia Socialiste e Shqipërisë 6.699 25,76%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 24 0,09%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 03 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 06 0,02%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 02 0,01%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 03 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 318 1,22%
Partia Ardhmërija Shqiptare 93 0,36%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 07 0,03%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 15 0,06%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 77 0,30%
Partia Demokracia e Re Europiane 07 0,03%
Aleanca Demokratike 48 0,18%
Partia Emigracioni Shqiptar 73 0,28%
Partia Demokratike 11.252 43,28%
Partia Republikane Shqiptare 741 2,85%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 05 0,02%
Partia e të Drejtave të Mohuara 06 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 13 0,05%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 08 0,03%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 179 0,69%
Balli Kombëtar Demokrat 44 0,17%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 10 0,04%
Partia Lëvizja e Legalitetit 1.071 4,12%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 80 0,31%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 17 0,07%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 166 0,64%
Partia Balli Kombëtar 40 0,15%
Bashkimi Liberal Demokrat 215 0,83%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 27 0,10%
Partia Konservatore 37 0,14%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 56 0,22%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 21 0,08%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 23 0,09%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 03 0,01%
Aleanca Kuq e Zi 192 0,74%
Fryma e Re Demokratike 113 0,43%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)