Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 7.413
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 17
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 17 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 4.526 /4.526
Numri i fletëve të votimit të papërdora 3.029
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 12
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 54
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 4.472
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 61,05%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 17 0,38%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 03 0,07%
Partia e Punës së Shqipërisë 03 0,07%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 00 0,00%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,02%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 08 0,18%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 25 0,56%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,02%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 02 0,04%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 03 0,07%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 26 0,58%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,02%
Partia Ambientaliste 02 0,04%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 08 0,18%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 04 0,09%
Levizja Socialiste për Integrim 643 14,38%
Partia Socialpuntore Shqiptare 14 0,31%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 16 0,36%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.068 46,24%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 09 0,20%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 02 0,04%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 30 0,67%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 34 0,76%
Partia Ardhmërija Shqiptare 04 0,09%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,02%
Partia Socialiste e Moderuar 02 0,04%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 02 0,04%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,02%
Aleanca Demokratike 02 0,04%
Partia Emigracioni Shqiptar 05 0,11%
Partia Demokratike 906 20,26%
Partia Republikane Shqiptare 204 4,56%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,02%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 03 0,07%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 23 0,51%
Balli Kombëtar Demokrat 02 0,04%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 46 1,03%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 82 1,83%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 08 0,18%
Partia Balli Kombëtar 03 0,07%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 01 0,02%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 05 0,11%
Aleanca Kuq e Zi 35 0,78%
Fryma e Re Demokratike 215 4,81%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)