Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 4.222
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 11
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 11 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 2.988 /2.988
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.284
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 34
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 57
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 2.931
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 70,77%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 05 0,17%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 02 0,07%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 07 0,24%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,03%
Partia e Punës së Shqipërisë 04 0,14%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 18 0,61%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 03 0,10%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 02 0,07%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,03%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 02 0,07%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,03%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 02 0,07%
Aleanca Arbnore Kombëtare 01 0,03%
Partia Demokracia Sociale 19 0,65%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,03%
Partia Ambientaliste 01 0,03%
Partia e Çështjeve Shqiptare 05 0,17%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 01 0,03%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 04 0,14%
Levizja Socialiste për Integrim 233 7,95%
Partia Socialpuntore Shqiptare 06 0,20%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 13 0,44%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.320 45,04%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 04 0,14%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 02 0,07%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,03%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 01 0,03%
Partia Ardhmërija Shqiptare 07 0,24%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 02 0,07%
Partia Socialiste e Moderuar 03 0,10%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 03 0,10%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,03%
Aleanca Demokratike 01 0,03%
Partia Emigracioni Shqiptar 02 0,07%
Partia Demokratike 1.037 35,38%
Partia Republikane Shqiptare 73 2,49%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 02 0,07%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 02 0,07%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 03 0,10%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 07 0,24%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 17 0,58%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 01 0,03%
Partia Balli Kombëtar 03 0,10%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 01 0,03%
Partia Konservatore 02 0,07%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 29 0,99%
Fryma e Re Demokratike 73 2,49%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)