Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 4.699
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 13
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 13 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 3.414 /3.414
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.356
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 22
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 71
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 3.343
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 72,65%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 02 0,06%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 02 0,06%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 05 0,15%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 02 0,06%
Partia e Punës së Shqipërisë 01 0,03%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 02 0,06%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 02 0,06%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 03 0,09%
Partia Pajtimit Kombëtar 15 0,45%
Partia Komuniste e Shqipërisë 02 0,06%
Partia e Gjelbër 05 0,15%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 06 0,18%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,03%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 14 0,42%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 11 0,33%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 02 0,06%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 04 0,12%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 01 0,03%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 03 0,09%
Levizja Socialiste për Integrim 124 3,71%
Partia Socialpuntore Shqiptare 02 0,06%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 11 0,33%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.514 45,29%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 03 0,09%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,03%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,06%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 15 0,45%
Partia Ardhmërija Shqiptare 09 0,27%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,03%
Partia Socialiste e Moderuar 01 0,03%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 06 0,18%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,03%
Aleanca Demokratike 03 0,09%
Partia Emigracioni Shqiptar 06 0,18%
Partia Demokratike 1.381 41,31%
Partia Republikane Shqiptare 58 1,73%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,03%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,03%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 17 0,51%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 13 0,39%
Balli Kombëtar Demokrat 02 0,06%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 04 0,12%
Partia Lëvizja e Legalitetit 02 0,06%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 23 0,69%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 01 0,03%
Partia Balli Kombëtar 04 0,12%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 02 0,06%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 04 0,12%
Fryma e Re Demokratike 47 1,41%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)