Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 2.069
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 07
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 07 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 1.440 /1.439
Numri i fletëve të votimit të papërdora 671
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 08
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 21
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 1.418
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 69,55%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,07%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 02 0,14%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 02 0,14%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 01 0,07%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 01 0,07%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 28 1,97%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,07%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 02 0,14%
Levizja Socialiste për Integrim 47 3,31%
Partia Socialpuntore Shqiptare 02 0,14%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 06 0,42%
Partia Socialiste e Shqipërisë 594 41,89%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 01 0,07%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,07%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Ardhmërija Shqiptare 19 1,34%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 03 0,21%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 01 0,07%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,07%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 01 0,07%
Partia Emigracioni Shqiptar 00 0,00%
Partia Demokratike 606 42,74%
Partia Republikane Shqiptare 30 2,12%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 03 0,21%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 03 0,21%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 03 0,21%
Partia Lëvizja e Legalitetit 01 0,07%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 06 0,42%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 02 0,14%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 13 0,92%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 07 0,49%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 04 0,28%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 16 1,13%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 01 0,07%
Fryma e Re Demokratike 09 0,63%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)