Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 417 nga 417
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
MALESI E MADHE 100,00% 79 nga 79
PUKE 100,00% 42 nga 42
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
SHKODER 100,00% 296 nga 296
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 250.803
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 417
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 417 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 123.803 /123.715
Numri i fletëve të votimit të papërdora 128.429
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 436
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 1.667
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 122.048
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 49,33%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qarqet
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme Mandatet
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 18 0,01%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 129 0,11%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 28 0,02%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 931 0,76%
Partia e Punës së Shqipërisë 30 0,02%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 675 0,55%
Ligj dhe Drejtesi 186 0,15%
Partia Unitetit Kombetar 11 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 71 0,06%
Partia G 99 14 0,01%
Partia Shqiptare Atdheu 06 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 07 0,01%
Partia Komuniste e Shqipërisë 34 0,03%
Partia e Gjelbër 22 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 13 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 15 0,01%
Partia Rruga e Lirisë 18 0,01%
Aleanca Arbnore Kombëtare 62 0,05%
Partia Demokracia Sociale 2.613 2,14%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 6.764 5,54% 1
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 27 0,02%
Partia Ambientaliste 22 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 13 0,01%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 62 0,05%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 81 0,07%
Levizja Socialiste për Integrim 12.772 10,46% 1
Partia Socialpuntore Shqiptare 64 0,05%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 248 0,20%
Partia Socialiste e Shqipërisë 37.984 31,12% 4
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 54 0,04%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 08 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 19 0,02%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 62 0,05%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 09 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 568 0,47%
Partia Ardhmërija Shqiptare 23 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 04 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 716 0,59%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 70 0,06%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 59 0,05%
Partia Demokracia e Re Europiane 38 0,03%
Aleanca Demokratike 125 0,10%
Partia Emigracioni Shqiptar 175 0,14%
Partia Demokratike 45.799 37,53% 5
Partia Republikane Shqiptare 4.930 4,04%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 35 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 09 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 21 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 61 0,05%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 247 0,20%
Balli Kombëtar Demokrat 143 0,12%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 33 0,03%
Partia Lëvizja e Legalitetit 390 0,32%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 1.273 1,04%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 11 0,01%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 33 0,03%
Partia Balli Kombëtar 271 0,22%
Bashkimi Liberal Demokrat 15 0,01%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 22 0,02%
Partia Konservatore 12 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 25 0,02%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 915 0,75%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 05 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 23 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 516 0,42%
Fryma e Re Demokratike 2.409 1,97%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)