Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 121 nga 121
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA LEZHE 100,00% 29 nga 29
KOMUNA BALLDRE 100,00% 13 nga 13
KOMUNA BLINISHT 100,00% 8 nga 8
KOMUNA DAJC-LEZHE 100,00% 9 nga 9
KOMUNA KALLMET 100,00% 8 nga 8
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA KOLSH-LEZHE 100,00% 10 nga 10
KOMUNA SHENGJIN 100,00% 12 nga 12
KOMUNA SHENKOLL 100,00% 17 nga 17
KOMUNA UNGREJ 100,00% 6 nga 6
KOMUNA ZEJMEN 100,00% 9 nga 9
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 78.620
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 121
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 121 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 38.813 /38.815
Numri i fletëve të votimit të papërdora 41.337
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 110
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 687
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 38.128
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 49,37%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 16 0,04%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 10 0,03%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 08 0,02%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 08 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 18 0,05%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 266 0,70%
Ligj dhe Drejtesi 267 0,70%
Partia Unitetit Kombetar 03 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 28 0,07%
Partia G 99 11 0,03%
Partia Shqiptare Atdheu 02 0,01%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 16 0,04%
Partia e Gjelbër 08 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 02 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 09 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 14 0,04%
Aleanca Arbnore Kombëtare 160 0,42%
Partia Demokracia Sociale 215 0,56%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 100 0,26%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 03 0,01%
Partia Ambientaliste 10 0,03%
Partia e Çështjeve Shqiptare 06 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 23 0,06%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 78 0,20%
Levizja Socialiste për Integrim 4.707 12,35%
Partia Socialpuntore Shqiptare 28 0,07%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 88 0,23%
Partia Socialiste e Shqipërisë 13.376 35,08%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 24 0,06%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 17 0,04%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 88 0,23%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 06 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 592 1,55%
Partia Ardhmërija Shqiptare 10 0,03%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 06 0,02%
Partia Socialiste e Moderuar 13 0,03%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 47 0,12%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 14 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 08 0,02%
Aleanca Demokratike 22 0,06%
Partia Emigracioni Shqiptar 59 0,15%
Partia Demokratike 13.135 34,45%
Partia Republikane Shqiptare 700 1,84%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 10 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 02 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 03 0,01%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 200 0,52%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 118 0,31%
Balli Kombëtar Demokrat 312 0,82%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 09 0,02%
Partia Lëvizja e Legalitetit 146 0,38%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 1.155 3,03%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 04 0,01%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 135 0,35%
Partia Balli Kombëtar 19 0,05%
Bashkimi Liberal Demokrat 1.027 2,69%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 08 0,02%
Partia Konservatore 09 0,02%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 175 0,46%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 69 0,18%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 02 0,01%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 09 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 174 0,46%
Fryma e Re Demokratike 319 0,84%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)