Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 39.511
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 68
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 68 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 22.324 /22.317
Numri i fletëve të votimit të papërdora 18.129
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 117
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 295
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 22.022
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 56,48%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 30 0,14%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 07 0,03%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 76 0,35%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 03 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 18 0,08%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 26 0,12%
Ligj dhe Drejtesi 15 0,07%
Partia Unitetit Kombetar 08 0,04%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 29 0,13%
Partia G 99 05 0,02%
Partia Shqiptare Atdheu 08 0,04%
Partia Pajtimit Kombëtar 06 0,03%
Partia Komuniste e Shqipërisë 07 0,03%
Partia e Gjelbër 03 0,01%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 05 0,02%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 18 0,08%
Partia Rruga e Lirisë 06 0,03%
Aleanca Arbnore Kombëtare 11 0,05%
Partia Demokracia Sociale 116 0,53%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 13 0,06%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 05 0,02%
Partia Ambientaliste 04 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 07 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 07 0,03%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 09 0,04%
Levizja Socialiste për Integrim 1.603 7,28%
Partia Socialpuntore Shqiptare 50 0,23%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 123 0,56%
Partia Socialiste e Shqipërisë 10.194 46,29%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 16 0,07%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 03 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 07 0,03%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 15 0,07%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 42 0,19%
Partia Ardhmërija Shqiptare 142 0,64%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 02 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 60 0,27%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 10 0,05%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 07 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 04 0,02%
Aleanca Demokratike 36 0,16%
Partia Emigracioni Shqiptar 25 0,11%
Partia Demokratike 7.040 31,97%
Partia Republikane Shqiptare 204 0,93%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 13 0,06%
Partia e të Drejtave të Mohuara 03 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 11 0,05%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 164 0,74%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 600 2,72%
Balli Kombëtar Demokrat 16 0,07%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 03 0,01%
Partia Lëvizja e Legalitetit 89 0,40%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 131 0,59%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 36 0,16%
Partia Balli Kombëtar 32 0,15%
Bashkimi Liberal Demokrat 06 0,03%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 01 0,00%
Partia Konservatore 03 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 12 0,05%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 01 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 02 0,01%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 10 0,05%
Aleanca Kuq e Zi 255 1,16%
Fryma e Re Demokratike 606 2,75%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)