Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 34.896
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 63
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 63 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 20.397 /20.396
Numri i fletëve të votimit të papërdora 15.053
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 142
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 275
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 20.121
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 58,45%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 09 0,04%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 44 0,22%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 11 0,05%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 23 0,11%
Ligj dhe Drejtesi 14 0,07%
Partia Unitetit Kombetar 10 0,05%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 37 0,18%
Partia G 99 05 0,02%
Partia Shqiptare Atdheu 03 0,01%
Partia Pajtimit Kombëtar 08 0,04%
Partia Komuniste e Shqipërisë 12 0,06%
Partia e Gjelbër 17 0,08%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 07 0,03%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 09 0,04%
Partia Rruga e Lirisë 06 0,03%
Aleanca Arbnore Kombëtare 10 0,05%
Partia Demokracia Sociale 81 0,40%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 11 0,05%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 02 0,01%
Partia e Çështjeve Shqiptare 06 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 12 0,06%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 14 0,07%
Levizja Socialiste për Integrim 2.519 12,52%
Partia Socialpuntore Shqiptare 24 0,12%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 31 0,15%
Partia Socialiste e Shqipërisë 9.008 44,77%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 19 0,09%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 03 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 05 0,02%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 05 0,02%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 04 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 99 0,49%
Partia Ardhmërija Shqiptare 37 0,18%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 02 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 24 0,12%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 04 0,02%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 05 0,02%
Partia Demokracia e Re Europiane 25 0,12%
Aleanca Demokratike 46 0,23%
Partia Emigracioni Shqiptar 39 0,19%
Partia Demokratike 5.976 29,70%
Partia Republikane Shqiptare 259 1,29%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 24 0,12%
Partia e të Drejtave të Mohuara 19 0,09%
Partia Ora e Shqipërisë 19 0,09%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 116 0,58%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 509 2,53%
Balli Kombëtar Demokrat 18 0,09%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 18 0,09%
Partia Lëvizja e Legalitetit 35 0,17%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 75 0,37%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 06 0,03%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 43 0,21%
Partia Balli Kombëtar 34 0,17%
Bashkimi Liberal Demokrat 12 0,06%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 05 0,02%
Partia Konservatore 02 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 06 0,03%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 03 0,01%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 159 0,79%
Fryma e Re Demokratike 532 2,64%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)